Drobečková navigace

Úvod > O nás > Montáže

Montáže

Při zavedení nových typů oken IV 78 a především IV 88, jsme pro Vás připravili i aktualizované informace ohledně jejich montáže a zdůraznili nespornou výhodu tohoto řešení.

Principy řádné montáže otvorových prvků:

1/ Připojovací spára

Připojovací spárou se rozumí prostor mezi rámem otvorového prvku - oken, dveří a stěnou stavby. Tento prostor se dnes ve většině případů vyplňuje PUR pěnou s následným zakrytím omítkou. Stále vyšší nároky na tepelnou izolaci budov vedou ke změně technologie tohoto připojení.

2/ Požadavky na funkci připojovací spáry

Vnější uzávěr-hydroizolace zabraňuje zatékání dešťové vody do spáry a zároveň umožňuje rychlé odvětrání prostoru spáry.

Tepelná izolace - eliminace tepelného mostu.

Vzduchová membrána slouží jako bariéra vůči průchodu vzduchu a s ním i vlhkosti do prostoru připojovací spáry.

3/ Materiály, vhodné pro utěsnění připojovací spáry

Jsou použity vrstvené materiály, splňující všechny výše uvedené požadavky. Při užití jednoho, byť vynikajícího materiálu nelze zajistit všechny požadavky.

4/ Možnost řešení „A“

Při montáži prvků do rovného ostění se použije komprimační páska, u které se po nalepení na rám prvku aktivuje proces roztažnosti. Po několika hodinách dojde k pevnému utěsnění spáry se všemi výše požadovanými funkcemi. Výhodou tohoto systému je jednoduchost, nelze jej však použít pro složité konstrukce s nerovným ostěním a zalomenou špaletou. Tato situace nastává často u rekonstrukcí starších budov.

5/ Možnost řešení „B“

V situacích, kdy nelze použít variantu „A“ je nutno pracovat odlišným způsoben. Připojovací spáry se vyplní PUR pěnou, plnící tepelně izolační funkci. Prostor mezi rámem otvorového prvku a stěnou se zatěsní samolepící paropropustnou, resp. parotěsnou páskou. Výsledný efekt je pak zcela shodný pouze za cenu vyšší pracnosti.

6/ Naše firma od ledna 2009 nabízí tento nový, vysoce kvalitní způsob montáže.

Jeho výhody jsou uvedeny v předchozích bodech. Avšak jako vždy v životě: nic není zadarmo. Je třeba počítat se zvýšenými náklady na montáž v důsledku vyšší pracnosti ale i ceny užitých materiálů. Nicméně použití tohoto typu montáže doporučujeme zejména do dobře tepelně-izolačně řešených budov a při instalaci oken o širších profilech s izolačními trojskly.